Poniektórzy twierdzą, iż nie ma w życiu nic pewnego. Zasadniczo to jest prawda, choć nie do końca, bowiem pewne jest to, że zmuszeni jesteśmy opłacać podatki, a szczegółowiej – złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie podatkowym.

Zazwyczaj pod koniec roku u większości z nas zaistnieje obowiązek podatkowy, określony przez prawo podatkowe (przejdź po tym linku). Jest to określona w ustawie sytuacja, jakiej zaistnienie powoduje przymus złożenia informacji skarbowej. Nie musi to od razu oznaczać obowiązku opłaty podatku. Może się tak zdarzyć, że w wyniku zastosowania ulg podatkowych bądź kwot ZUS do odliczenia (tu), otrzymamy zwrot podatku. Wypływa z tego iż obowiązek podatkowy to nic innego jak poinformowanie właściwego organu podatkowego o zaistnieniu sytuacji, w której wymagane jest naliczenie podatków.
Obowiązek podatkowy mamy nawet wtedy, kiedy ustawowo zwolnieni zostaliśmy z opłacania podatku. Na przykład zwolnieni z płacenia podatku PIT są zawodowi żołnierze pełniący obowiązki w ramach misji międzynarodowych lub posłowie do Europarlamentu. Mimo iż zostali oni zwolnieni z podatków dochodowych, zobowiązani są złożyć stosowny formularz, czyli mają obowiązek podatkowy (sprawdź).
Następnym nieklarownym dla przeciętnego obywatela zwrotem może być właściwość miejscowa urzędu skarbowego. Określenie to – ludzkim językiem mówiąc – oznacza terytorialny zakres oddziaływania dowolnego urzędu (sądu, prokuratury, notariusza, urzędu miasta).
obliczenia podatkowe
Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Większość instytucji administracji publicznej posiada uprawnienia do rozstrzygania na z góry wyznaczonym terenie. Na przykład Sąd (zobacz również reprezentacja w sądzie wrocław) w Krakowie może rozpatrywać sprawy na określonym terytorium. Szczegółowe zdefiniowanie tego obszaru mieni się w języku prawniczym właściwością miejsca.

Podobnie jest z urzędami podatkowymi. Właściwość miejscowa urzędu skarbowego to innymi słowy zasięg obszarowy urzędu fiskalnego. Każdy z nas w pewnym sensie przyporządkowany został do konkretnego organu fiskalnego (sprawdź). Właściwość miejscowa urzędu skarbowego dla konkretnego podatnika określona jest na podstawie adresu zameldowania, ponieważ urzędy fiskalne nie biorą pod uwagę faktycznego miejsca pobytu tylko formalne miejsce zamieszkania. Pomyłka co do określenia stosownego urzędu fiskalnego może skutkować naliczeniem kary.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved