W ostatnich latach ukazało się bardzo dużo publikacji psychologicznych o tematyce zarządzania zasobami ludzkimi. Publikacje te były pomocne w wytworzeniu się systemów i czynności, które służą podniesieniu wydajności kadry pracowniczej. Najmniej skomplikowanym narzędziem używanym przez większość pracodawców są raporty o pracownikach. Taki raport jest sporządzany przez przełożonego, który ma tam opisać pracownika z wykorzystaniem konkretnych cech, do których należą na przykład słowność, samodzielność czy terminowość.

Przyjemne z pożytecznym, czyli zarabianie na wakacjach
Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Ocena pracownika wystawiana przez kierownika jest podstawą do dalszych czynności dla poprawy wydajności pracowników. Żeby cały system odniósł sukces, każdy podwładny powinien być oceniany indywidualnie i z najwyższą starannością. Żeby zweryfikować ocenę przełożonego, ale również poszerzyć charakterystykę pracownika, ten musi uzupełnić specjalną ankietę o samym sobie. Taka ankieta powinna być w późniejszym czasie omówiona z osobą z wyższego stanowiska. Proces ten przeciwdziała zawyżonej samoocenie zatrudnionego, która bywa powykorzystywana do szybkiej zmiany stanowiska. System oceny pracowników typuje osoby, których wyniki pracy są niższe od ustalonej średniej. Jeśli chcesz znaleźć pracowników tylko po wyżej średniej wejdź pod ten adres: . System taki ma być pomocny w odkryciu słabych stron takiego pracownika i zapewnienie mu właściwego szkolenia.

praca
Autor: KIANO
Źródło: KIANO
Inną, bardzo ważną funkcją tego rodzaju systemu jest wskazywanie pracowników, którym należy się awans. Jeśli kierownik ocenia pracownika bardzo wysoko, a sporządzony przez niego raport jest zgodny z prawdą, zapewnia to takiej osobie dobrą ścieżkę kariery. Badania pokazały, że osoby oceniane wysoko w tych kwestionariuszach osiągają niezwykle szybko sukces zawodowy. W grupie takich pracowników można znaleźć nawet osoby na kierownicze stanowiska. Świeża krew w zarządzie to świeże spojrzenie na działające tam systemy, które bywają wadliwe, albo po prostu mogą w prosty sposób być poddane modernizacji. Niedawne badania pokazały, że młoda osoba w kierownictwie zwiększa efektywność pracy, gdyż motywuje pozostałych ludzi do zwiększonego wysiłku w celu osiągnięcia sukcesu.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 Manate eCenter. All Rights Reserved