Ustawy podatkowe normujące poszczególne podatki wyznaczają, kiedy i w których sytuacjach wynika obowiązek skarbowy. Oznacza to, że powstaje on w okolicznościach wyznaczonych przez prawo, niezależnie od woli podlegających mu jednostek, czy podmiotów.

Obowiązek podatkowy ma charakter osobisty, płacący podatki nie może się od niego wyzwolić. Kwestię, kiedy powstaje i na kim ciąży obowiązek podatkowy, reguluje konkretne prawo podatkowe (oferta), czyli konkretna ustawa która omawia zasady dotyczące danego zobowiązania. Obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na jednostkach fizycznych, osobach prawnych i komórkach organizacyjnych które nie mają osobowości legislacyjnej, będących stronami czynności cywilnoprawnej, a w wypadku podwyższenia kapitału zakładowego, na spółce.
obliczanie podatków
Autor: Dave Dugdale
Źródło: http://www.flickr.com

Jeżeli jakąś ze stron czynności cywilnoprawnej, jest postać fizyczna, osoba prawna, czy też komórka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej, wyzwolona od podatku od działań cywilnoprawnych, zobowiązanie podatkowe ciąży razem na drugich stronach tej czynności.Podatek liniowy zasady został zdefiniowany w art.

Interesujący post? Jeśli tak myślisz, wcześniejsza strona też przedstawia godne uwagi źródło informacji, które odnosi się do tej problematyki.

30c prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to dowolna forma opodatkowania dochodów, ale mająca zastosowanie jedynie do dwóch źródeł przychodów. Upoważnienie do podatku liniowego posiadają wyłącznie płatnicy zajmujący się pozarolniczą działalnością gospodarczą, także wydziałami wyjątkowymi wytwórczości rolnej i to wyłącznie w odniesieniu do pozyskiwanych z takiego tytułu dochodów. W wypadku podatku liniowego, opodatkowany jest nie przychód a dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Dobór tej postaci opodatkowania, pociąga za sobą zatem automatycznie również obowiązek prowadzenia odpowiednich urządzeń księgowych, umożliwiających wyraźne ustalenie wysokości dochodu.

Prawodawca planuje dwa ich rodzaje: skarbową księgę przychodów i wydatków, także księgi księgowe. (Czytaj ulga na zakup kasy fiskalnej). Na bazie wypełnianych ksiąg podatnik-przedsiębiorca ustala w czasie roku zarobek, jaki może pomniejszyć o zapłacone za siebie, oraz osoby z nim współpracujące składki na ubezpieczenie społeczne.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved