Jednym z wielu blankietów, które muszą zgłaszać pracodawcy jest ZUS Z-3. Przygotowywany jest przez tych płatników składek, którzy nie są upoważnieni do zapłaty zasiłku, również przez płatników, którzy za okres po wygaśnięciu zatrudnienia przekazują należność zasiłku do ZUS-u. W interesie płatnika leży poprawne wypełnienie druku, w przeciwnym wypadku pozostanie on skorygowany przez ZUS, w następstwie podwyższają bazę wymiaru zasiłku z winy płatnika.

Ubezpieczenie
Dokument ZUS Z-3 służy wyznaczeniu prawa do zasiłku (zobacz wartość początkowa środka trwałego) chorobowego i wyliczeniu jego wielkości. Zawiera informacje zarówno o płatniku składek, jak i o pracowniku, również wykaz zdobywanych przez ubezpieczonego płac. W prawidłowo zapełnionym ZUS Z 3 winny znaleźć się dane ewidencyjne płatnika składek, dane ewidencyjne pracownika, okres ubezpieczenia, okresy niezdolności do pracy, które mają ważność na prawo do zapłaty zasiłku chorobowego, w tym również dane (zobacz bazy konsumenckie) na temat niezdolności do pracy wynikłej z wypadku podczas pracy, ewentualnie miały one miejsce w drodze do pracy, albo z pracy.

Na prośbę pracownika, pracodawca wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu. W owym zaświadczeniu wpisuje się, czy przytoczony zatrudniony nie znajduje się w czasie wymówienia umowy o pracę, ani w czasie próbnym, a zakład pracy nie znajduje się w stanie bankructwa, lub likwidacji. Wystawca zaświadczenia ponosi odpowiedzialność legislacyjną w przypadku podania danych niewłaściwych z rzeczywistością. Zaświadczenie ważne jest jeden miesiąc od daty wypisania.

Umowa cywilno prawna z reguły wykorzystywana jest w momencie, w którym pracodawca nie przewiduje zatrudniać pracownika na podstawie umowy o pracę, jednakże zależy mu na zrealizowaniu określonych działań, czy też osiągnięciu przejrzyście wyznaczonych obowiązków.W wypadku umów cywilno prawnych jest możliwość określić

miejsce i czas realizowania pracy, ale nie jest to nieodzowne, bardziej liczy się samo wykonanie pracy, a nie jej czas i miejsce. Najpopularniejszymi umowami cywilno prawnymi są umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Wypada pamiętać, że ani umowa zlecenie, ani też umowa o dzieło nie są umowami o zatrudnienie i nie dotyczą ich przepisy Kodeksu Pracy.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved