Troską każdego przedsiębiorcy jest zachowanie płynności finansowej własnej firmy. Czy uda się to zrobić zależy chociażby od tego, jaki jest poziom kapitału obrotowego przedsiębiorstwa.

firma
Autor: Daniel Lobo
Źródło: http://www.flickr.com
Każde przedsiębiorstwo ma swój majątek podział majątku wrocław o charakterze obrotowym. Jeśli od tego majątku będą odjęte zobowiązania finansowe, które , które przedsiębiorstwo (przeczytaj więcej tutaj) jest winne dostawcom, należności z wobec banku z tytułu zaciągniętych przez przedsiębiorstwo kredytów, pieniądze przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne i podatki powstanie kapitał obrotowy przedsiębiorstwa . Kapitał obrotowy netto to różnica, która powstanie po odjęciu bieżących aktywów przedsiębiorstwa od krótkoterminowych zobowiązań, które ma przedsiębiorstwo. Kapitał obrotowy netto powinien być wyższy niż majątek trwały , który jest własnością przedsiębiorstwa. Do najpopularniejszych środków płatniczych zaliczany jest pieniądz. Funkcje pieniądza są rozmaite. Funkcje pieniądza to głównie funkcje płatnicze, obrachunkowe oraz transakcyjne. W wielu przypadkach pieniądz pełni także funkcję o charakterze motywacyjnym.

biznesmeni przy komputerach
Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com
Wiele firm, które funkcjonują na rynku wymagają do realizacji swoich zadań odpowiednich programów komputerowych. Znaczna większość przedsiębiorców inwestuje w legalne oprogramowanie . Są jednak i tacy biznesmeni, którzy mimo grożących kar decydują się kupić nielegalne oprogramowanie w firmie. Stosowane nielegalne oprogramowanie w firmie, jeżeli zostanie ujawnione ciągnie za sobą odpowiedzialność , która ma charakter karny. Właściciel firmy, który odważył się na zainstalowanie na będących własnością firmy komputerach nielegalnego oprogramowania złamał ustalone w naszym kraju prawa autorskie. Właściciel oprogramowania znajduje się pod ochroną przepisów ustawy o ochronie praw autorskich i prawa karnego. Przedsiębiorca, który zdecyduje się zainstalować na stosowanych w firmie komputerach pirackie oprogramowanie nie tylko utraci komputery, ale będzie pociągnięty do odpowiedzialności o charakterze karnym. Może być ukarany karą grzywny, ograniczeniem wolności, a nawet karą bezwzględnego pozbawienia wolności. Nie warto więc instalować pirackiego oprogramowania. Oszczędności mogą bowiem przerodzić się w ogromne kłopoty. Powinien pamiętać o tym każdy, kto decyduje się na kupno pirackiego oprogramowania do prowadzonej przez siebie firmy (funkcje pieniądza).
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved