Spawanie jest aktualnie jedną z najpopularniejszych metod łączenia ze sobą materiałów. Zwykle metoda ta wykorzystywana jest do materiałów metalowych. Spawalnictwo stanowi całą dziedzinę, posiadającą swoje metody i przyrządy.

spawanie metali

Autor: Paul Lindsey
Źródło: http://www.flickr.com

Spawalnictwo bardzo często znajduje zastosowanie w budownictwie, gdzie zwykle jest konieczność łączenia razem metalowych części konstrukcyjnych. Z tej przyczyny spawanie jest czynnością wiążącą się z dużą odpowiedzialnością, bowiem na takich połączeniach często oparta jest całość konstrukcji budynku. Z tego powodu w spawaniu obowiązuje szereg norm, których powinno się zawsze przestrzegać. Normy te zobowiązują przykładowo do przeprowadzania specjalnych badań spawanego materiału. Badania takie przeprowadzane są na zróżnicowanych poziomach – przed spawaniem, w czasie spawania i po. Bardzo istotne jest również badanie spawów po zakończeniu ich naprawy.

Badania opierające się na obserwowaniu

badania (następna strona) wizualne stanowią podstawową formę badań stosowanych w spawalnictwie. Jak sama ich nazwa podpowiada, badania (tu) takie polegają na skrupulatnej obserwacji spawu dla stwierdzenia jego wytrzymałości i poprawności stworzenia. W swojej najbardziej podstawowej formie badania takie przeprowadzane są z wykorzystaniem nieuzbrojonego oka, wówczas rzecz jasna niezbędnym czynnikiem jest dobry wzrok osoby przeprowadzającej badanie (zobacz: oferta firmy) Dokonuje się tego również z wykorzystaniem przyrządów optycznych takich jak na przykład rozmaite mikroskopy. Jednym z podstawowych warunków właściwego dokonania badań wizualnych jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia we wnętrzu.
Inne badania

nasza oferta

Autor: PEO ACWA
Źródło: http://www.flickr.com

Po badaniach wizualnych zazwyczaj przychodzi czas na badania penetracyjne. Badania takie służą do wykrywania ewentualnych szczelin i pęknięć w badanym materiale, co znajduje wykorzystanie najczęściej przy spawaniu. Do takich badań potrzebne są specjalistyczne przyrządy. Do szczelin w materiale wprowadza się specjalne ciecze nazywane penetrantami. Następnie eliminuje się nadmiar tej substancji z danego materiału. Za pomocą specjalnego wywoływacza określa się liczbę i kształt szczelin i pęknięć w tworzywie. Tą metodą można więc przykładowo ocenić, czy obecne szczeliny nie są zagrożeniem dla całości konstrukcji.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2022 Manate eCenter. All Rights Reserved