Efektywne kierowanie firmą to cel każdego menadżera zorientowanego na cel. Obecnie dostępnych jest wiele programów i rozwiązań, których najważniejszą rolą jest wsparcie procesów zarządzania w firmie. Jedną z opcji jest między innymi Business Intelligence.

BI jest powszechnie rozpoznawane jako proces przetwarzania danych w celu uzyskania większej wiedzy na temat zachodzących zjawisk i procesów w przedsiębiorstwie. Na początek konieczne jest kompleksowe pozyskanie danych. W związku z tym tworzy się specjalne ich hurtownie, czyli bogate bazy danych, które pochodzą z rozmaitych systemów informatycznych danej firmy. Umieszczone w jednym miejscu umożliwiają dokonanie kompleksowych analiz i sporządzenie raportów naświetlających procesy zachodzące wewnątrz firmy. Zgromadzenie danych w jednym miejscu pozwala zatem na holistyczne podejście do zarządzania, jako że pozwala na rzetelniejszą ocenę sytuacji w firmie.

Sprawdź tutaj – więcej zobaczysz w serwisie, który odnajdziesz w tamtym serwisie. To będą inne tego rodzaju wiadomości, zatem bez wątpienia je również uznasz za ciekawe!

Przy pomocy specjalnych narzędzi do analizy zebrane dane – więcej i więcej – zostają przetworzone i zinterpretowane zapewniając doskonałe zaplecze pod system zarządzania – doczytaj przechowywanie danych.

praca przy laptopie

Autor: MBWA PR
Źródło: http://www.flickr.com

Co daje nam zastosowanie BI w firmie? Oczywiście, dzięki BI możemy poprawić swoją konkurencyjność. Jest to możliwe na wielu płaszczyznach. Zgromadzone i przekształcone dane umożliwiają wykrycie błędów oraz podkreślenie mocnych stron firmy. Następną sprawą jest zwiększenie efektywności. Zebranie danych, które zostają zinterpretowane pod kątem wzrostu wydajności stanowi jeden z elementów zwiększenia konkurencyjności na rynku. Wpływa na niego także efektywniejsze funkcjonowanie firmy dzięki lepszemu przepływowi informacji oraz efektywnemu zarządzaniu wiedzą.

Powiązane artykuły –

BI to nowoczesny sposób wspomagania zarządzania w firmie, który znajduje zastosowanie w różnych obszarach działalności – finansowym m.in. przez analizę zysków, rynków finansowych itp., zarządzania produkcją, m.in. przez identyfikację dynamiki wzrostu, badanie problemów w zwiększeniu produktywności, czy też w zakresie obsługi klienta – poprzez analizę kontaktów z klientami, analizę ich satysfakcji itp. Z tego też powodu warto pomyśleć o zainwestowaniu w BI i zastosowaniu rozmaitych aplikacji, które z jednej strony pozwolą zaplanować działania biznesowe, a z drugiej wesprą komunikację w firmie i realizację postawionych celów.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved