Otrzymując każdego miesiąca wynagrodzenie za pracę można się zdumieć, że jest ono niższe od sumy jaka jest umieszczona na umowie. Jeżeli w ogłoszeniu o pracę umieszczona jest wielkość wynagrodzenia brutto spróbuj zainteresować się ile otrzymasz wypłaty i oblicz netto z brutto. stawka brutto jest to suma jaką dostaniesz przed potrąceniem podatku i opłat obciążających robotnika.

W tym zawarte są także gratyfikacje i dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadnormatywne i nocki, ekwiwalent za urlop, zapłata za okres niedyspozycji oraz zasiłki ZUS.

Jeżeli masz chęć zdobyć więcej informacji na omawiany temat, kliknij na ten odnośnik tutaj (https://www.adwokat-wroclaw.com.pl/pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej), a odnajdziesz tam wiele ciekawych danych.

Po odliczeniu składek uzyskujemy płacę netto inaczej wielkość jaką naprawdę otrzymamy. Obliczanie wynagrodzenia netto (kliknij) nie jest proste dla zwykłego człowieka. Powinno się wiedzieć, że odprawy emerytalne i rentowe, premie jubileuszowe, odprawy są zwolnione od odliczeń. Odliczenia od pensji mogą mieć charakter obowiązkowy lub nieobowiązkowy. Przymusowe to składki na ubezpieczenie socjalne, zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli opublikowane tutaj wiadomości są dla Ciebie niebanalne, kliknij tu, ponieważ w danym serwisie również odnajdziesz coś wartościowego!

Wobec tego, że to chlebodawca jest zmuszony do finansowania składek, dostajemy skromniej pieniędzy na wypłatę, ale zarazem zatrudniony nie jest zmuszony się tym trudzić i kontrolować terminów składek.

obliczenia księgowe
Autor: 401(K) 2012
Źródło: http://www.flickr.com

Takie wyliczenia obowiązują w sytuacji umowy o pracę, jednakże inaczej jest w sytuacji, gdy posiadamy umowę cywilnoprawną. Wówczas obliczanie wynagrodzenia uzależnione jest od tego czy zatrudniony jest studentem poniżej 26 roku, wówczas chlebodawca nie jest zobowiązany do regulowania opłat na ubezpieczenia socjalne i zdrowotne lub gdy podwładny jest już zatrudniony u innego chlebodawcy, wówczas odprowadzamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy pracownika. Wielkość składki ZUS (klik) uzależniona jest od wysokości pensji pracownika.

Natomiast w przypadku osób prowadzących własną wytwórczość minimalna składka uzależniona jest od kwoty wyznaczonej na początku każdego roku. W roku 2015 bazę wymiaru wielkości składek wynosi kwota 2 375,40 złotych. Składki na ubezpieczenie socjalne są przymusowe i zawierają: ubezpieczenie z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej podeszłym wiekiem, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa oraz wypadkowe. Autor
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved