Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania. Podatnicy używający niej posiadają dużo przywilejów i uproszczeń, ale także ograniczeń. Nie muszą przykładowo prowadzić ksiąg skarbowych, jak również składać rocznego zeznania o dochodach, co jest zdecydowanym plusem. Jednakże, z drugiej strony zasadniczą barierą przy opodatkowaniu kartą są ograniczenia w rzeczy zatrudniania fachowców.

Podatnicy rozliczający się na maksymach karty podatkowej nie mogą przyjmować do pracy pracowników na kanwie umów (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-snapchat-co-to-takiego-i-do-czego-sluzy) cywilnoprawnych – czyli umów o dzieło i dodatkowo umów zlecenie. Zatrudnienie pracownika na osnowie takiej umowy będzie skutkowało utratą prawa do użytkowania z tej formy opodatkowania. Wyłączną dopuszczalną kondycją zatrudnienia w przypadku karty podatkowej jest umowa o pracę. Mało tego obowiązuje tu tzw. ograniczenie zatrudnienia. Świadczy to, że liczba pracowników jaką może przyjąć do pracy podatnik rozliczający się kartą podatkową, jest ograniczona. Zakres ten wynosi 5 osób, a w stwierdzonych rodzajach aktywności zmniejszony jest do ludzi 3. Więcej na

banknot 50 zł

Autor: Karl Baron
Źródło: http://www.flickr.com

Do powyższego zakresu wlicza się jedynie pracowników zaangażowanych w celu świadczenia dosadnych usług. Umowa zlecenia najczęściej kojarzona jest z umową pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą. Mimo to z umową zlecenia mamy do czynienia podobnie, gdy zawieramy umowę ze szkołą językową, z uczelnią wyższą bądź z operatorem telewizji kablowej. W której sytuacji można ją wypowiedzieć? Istnieje możliwość unilateralnego rozwiązania stosunku prawnego przez wypowiedzenie umowy zlecenia. Jeśli dokonuje tego zleceniodawca, czyli nabywca, jego obowiązkiem jest oddanie zleceniobiorcy, czyli przedsiębiorcy, wydatków, jakie on dokonał aż do dnia wypowiedzenia oraz część wynagrodzenia odpowiadającą jego bieżącym czynnościom. Kiedy jednak anulowanie nastąpi bez relewantnego powodu przedsiębiorca ma wierzytelność kompensacyjne do użytkownika.

Nie wszystkich wiadomości dowiesz się się z czasopism. Jeżeli chcesz przeczytać o zaskakujących wydarzeniach wejdź na nasze serwisy (https://kancelaria-adwokat.biz/) www.

Wypada zwrócić uwagę na stopień wagi powodu unieważnienia umowy zlecenia. Jak już napomykano powyżej mogą to być tak samo przesłanki o zakresie rzeczowym (np. przemiany w pozycji gospodarczej, metamorfozy na rynku, zmiany w prawie) tudzież bardziej tendencyjne (zmiana sytuacji życiowej bądź oszczędnościowej strony). Czytaj też
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2022 Manate eCenter. All Rights Reserved