Księgowość jest podstawowym elementem składowym rachunkowości. Księgowość stanowi część rejestracyjną rachunkowości.
Księgowość polega na zapisywaniu w ujęciu pieniężnym, a czasem w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych wydarzeń gospodarczych, które generują modernizacje w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Księgowość to nie tylko wypełnianie rubryk, kumulowanie i przepisywanie kwot z rachunków i faktur, czyli prosta rejestracja zdarzeń finansowych.

Od tego, jakie są przyjęte zasady finansowe w owej organizacji, czyli np. jak jest ułożony plan kont, jak są kwalifikowane wydatki programowe i administracyjne, zależy końcowy wynik finansowy biznesu, a więc finansowy wskaźnik owej działalności. Kolejnej strony, wyraźny, konsekwentny i rzetelny sposób prowadzenia ksiąg finansowych jest jedną z najlepszych rekomendacji danej firmy. Dopracowany plan kont i system księgowy kolosalnie ułatwia rozliczanie się z otrzymanych dotacji, pozwala na sprawne wygenerowanie koniecznych informacji na temat np. kosztów danego programu, kosztów administracyjnych, pomoże przy ocenie rentowności działalności całej firmy i usprawnia jej pracę.
Uproszczona księgowość czy pełna księgowość – takie pytanie zadaje sobie wielu początkujących przedsiębiorców. I to nie tylko w kontekście – co wybrać? – bo zwykle początkujący biznesmen nawet nie zdaje sobie sprawy, jaka potęga jest w danych finansowych i wiadomościach, jakie można wyciągnąć z pełnej księgowości.

Masz uczucie, że podobne materiały rozjaśniają Ci dokładniej tę kwestię? Jeżeli tak sądzisz, zobacz w tekście inny tego rodzaju punkt widzenia.

Często kierowane jest pytanie, czemu moja firma, pomimo że niewielka, musi prowadzić pełną księgowość (tax4business.pl/)? Zobacz więcej:

A więc, księgowość uproszczona to zbiór podstawowych, prostych zasad zbierania danych finansowych, wytworzony przez władze skarbowe do określenia zobowiązań podatkowych niewielkich biznesów. Podstawową zasadą uproszczonej księgowości jest właśnie obliczenie podatku.

Zakładanie firmy
Autor: KAMEERU
Źródło: http://www.flickr.com

Czemu została wymyślona uproszczona księgowość? Ponieważ jakoś należy te podatki liczyć i kontrolować, a w wypadku niewielkich przedsiębiorców, trudno przymuszać do prowadzenia skomplikowanej i kosztownej księgowości pełnej. Mamy 3 główne formy uproszczonej księgowości:
- karta podatkowa,
- ryczałt ewidencjonowany,
- książka przychodów i rozchodów.
Walorem uproszczonej księgowości jest to, że jest stosunkowo prosta i tania, a wadą, że nie mówi nam o stanie firmy praktycznie nic poza kwotą podatku i, ewentualnie, poziomem przychodów.

Pełna księgowość to całkowicie inna historia. To szeroki, precyzyjny, skomplikowany i dokładnie sformalizowany system ewidencji wydarzeń gospodarczych, będący częścią Rachunkowości, a służący do kontrolowania, analizowania i generowania danych na temat sytuacji firmy w owym momencie lub na przestrzeni jakiegoś okresu. Pełna księgowość służy nie tylko do obliczenia podatku – choć to także, ale głównie do stworzenia całkowitego obrazu finansów biznesu. Autor:

Temu w pełnej księgowości, używając znakomitego systemu podwójnego zapisu (każda operacja musi pojawić się na dwóch kontach,) ewidencjonuje się absolutnie każdy grosz przepływający przez firmę, a dodatkowo operacje bezgotówkowe, które mogą mieć odzwierciedlenie w wynikach finansowych (np. utrata wartości środka trwałego, lub groźba wypłaty odszkodowania itp.). Zasady zapisywania wydarzeń gospodarczych opisane są ściśle w ustawach i zbiorach zasad co sprawia, że możemy porównywać przedsiębiorstwa między sobą, bo wszystkie używają tych samych zasad i co daje nam bezpieczeństwo, że firmy nie będą sobie wymyślać swoich zasad w celu zsałszowania wyników – np. żeby wyłudzić kredyt albo omamić inwestora.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved