Nabór jest pierwszymetapem zatrudnienia pracownika. Jej celem jest znalezienie zadowalającej liczby kandydatów, spośród których można będzie zrealizować selekcję.

Punktem wyjścia do rekrutacji jest analizawymagań i braków kadrowych w instytucji. Braki te mogą odnosić się do ilości pracowników lub [Job Service] kwalifikacji. W drugim przypadku można rozważyć kursy i przesunięcia. Dalszymi etapami jest podpisanie kontraktu o pracę i adaptacja pracowników.

Rekrutacja pracowników może mieć kierunek szeroki czy też wąski. W sytuacji rekrutacji szerokiej propozycje są przewodzone poprzez wysokonakładowe gazety, Sieć i inne specyfiki masowego przekazu docierające do wielkiej grupy potencjalnych pracowników. W przypadku wąskiej, używane są metody dojścia do określonej grupy osób, lecz koszt dotarcia do niektórych osób jest najczęściej większy, niż w sytuacji rekrutacji szerokiej. Sama rekrutacja pracowników może zostać przeprowadzana albo we własnym zakresie – przez firmę poszukująca fachowcaczy też też może zostać powierzonazakładom rekrutacyjnym – agencje pracy Kraków.

kliknij
Autor: U.S. Army Corps of Engineers
Źródło: http://www.flickr.com

Z uwagi na formę rozliczenia międzyklientem, a firmą rekrutacyjną rozróżnia się: rekrutacja typu successfee – agencje dostają honorarium tylko w sytuacji zatrudnienia wybranego przez nią kandydata bądź pobór typu retained – agencje pracy Kraków są opłacane niezależnie od wyniku rekrutacji. Kroki rekrutacji są następujące: najpierw sporządza się podatek (czytaj też opis stanowiska pracy), w następnej kolejności zamieszcza się obwieszczenie z opisem potrzeb jakie powinien spełniać kandydat, na podstawie zgłoszeń przygotowuje się listę kandydatów, którzy oddawani są selekcji zgodnie z wymaganiami oraz potwierdzane są ich referencje, na samym końcu podejmuje się decyzję o zatrudnieniu jak 0również ustala się warunki kontraktu z przyjętym pracobiorcą. Najpopularniejsza agencja zatrudnienia Kraków to Randstad (kliknij w adres).

To od pracodawcy zależy czy wybierze pomoc agencji w poszukiwaniu pracownika, czy zrobi to na własną rękę. Każdy sposób jest niesłychanie dobry, dlatego jeśli jesteś osobą poszukującą pracy śledź portale internetowe podobnie agencji jak i rzeczowych firm ewentualnie po prostu czytaj codzienną prasę.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved