Twierdzi się, iż wejście Polski do Unii Europejskiej przyniesie obywatelom Polski duże korzyści. Odkryj Grant Blokowy – jeden z mnóstwa instrumentów, które mają spowodować, że w Polsce będzie się znacznie lepiej funkcjonowało.

dodatkowe wiadomości
Autor: Startup Mena
Źródło: http://www.flickr.com
Dofinansowanie z Grantu Blokowego

Po wejściu do Wspólnoty Europejskiej, Polska uczestniczyła i wciąż wdraża wiele programów, mających na celu rozwój gospodarki i stały rozwój obywateli. Należy wiedzieć, iż istnieje Szwajcarsko-polski program współpracy, zwany Funduszami Szwajcarskimi. Jakie cechy wyróżniają wskazany program? Po pierwsze jest to program, który przekazuje swym beneficjentom bezzwrotne dofinansowanie, które w znacznym stopniu ma zredukować różnice istniejące w gospodarce Polski a gospodarce państw zdecydowanie bardziej nowoczesnych. Ten pomysł stanowi nadrzędną aspirację. Ale jest następny plan.

Omawiany program powinien także zniwelować odmienności między regionami występującymi w Polsce, które są słabo rozwinięte, a tymi, w których jest zauważalny stały postęp gospodarczy. Jak wskazane odmienności mają być likwidowane? Dzięki stałemu działaniu oraz przez podtrzymywanie relacji partnerskich między szwajcarskimi oraz polskimi władzami o charakterze lokalnym a także różnymi podmiotami gospodarczymi.

Kliknij ten odsyłacz – ta wskazówka spod linku (http://www.mojekonferencje.pl/ostroda/expo-mazury) pokaże całkowicie nową dawkę informacji na temat, który być może wydać Ci się warty uwagi.

W obrębie wskazanego programu funkcjonuje tzw. Grant Blokowy. W jego obszarze wyróżniamy następnie Fundusz dla Organizacji Pozarządowych jak również Fundusz (zobacz fgśp) Partnerski.

o dofinansowaniach unijnych
Autor: National Assembly for Wales
Źródło: http://www.flickr.com
Dofinansowanie z Grantu Blokowego (źródło internetowe) ma stanowić znakomity instrument finansowy, którego celem jest usunięcie różnic występujących między regionami które są na wyższym poziomie gospodarczym, a obszarami, które są zdecydowanie mniej rozwinięte. Nadrzędnym dążeniem powstania dofinansowania z Grantu Blokowego jest udzielenie wsparcia w obszarze rozwoju społeczeństwa polskiego. Dofinansowanie z Grantu Blokowego ma przyczynić się do trwałych zmian w sposobie myślenia Polaków, którzy mają tworzyć grupę zdającą sobie sprawę ze swoich praw i obowiązków.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved