Zarówno osoby decydujące się na pracę, jak i pracodawcy mają konkretne obowiązki, które są wynikiem obowiązującego na terenie naszego kraju kodeksu pracy. Każdy pracownik, który podpisał umowę o pracę ma ustalony czas pracy. Jest to osiem godzin każdego dnia, czyli czterdzieści godzin przez cały tydzień. Jeżeli po ośmiu godzinach osoba zatrudniona musi pozostać w pracy, powstają nadgodziny.

kodeks pracy
Autor: photologue_np
Źródło: http://www.flickr.com
Jak mówi kodeks pracy za nadgodziny pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi wolnego dnia bądź wypłacić dodatkowe wynagrodzenie. Reguły wynagradzania bądź udzielania dni wolnych pozostanie w pracy poza ustawowymi godzinami pracy także określa kodeks pracy (ile należy mi się za Nadgodziny). Osoby pracujące, które chcą skorzystać z pomocy lekarskiej w placówkach służby zdrowia o charakterze publicznych nie muszą już mieć ze sobą dokumentu, który potwierdza, że mają prawo (prawnik częstochowa) do skorzystania z tych świadczeń. Jeszcze nie tak wcale dawno temu takim dokumentem była legitymacja ubezpieczeniowa. Stosowana kiedyś legitymacja ubezpieczeniowa została wyparta elektroniczną weryfikacją uprawnień osób korzystających z pomocy medycznej, czyli popularnym systemem eWUŚ .

VAT
Autor: Jeff Djevdet
Źródło: http://www.flickr.com
Od 1993 roku obowiązuje w Polsce podatek od usług oraz towarów który nazywa się potocznie podatkiem VAT. W 2004 roku, tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaszła konieczność zmiany o tym podatku. Najmniejsza stawka podatku VAT program vat wynosi 15%. Od 2011 roku do końca roku 2016 w naszym kraju najniższą stosowaną stawką jest 23%. Niektóre towary oraz usługi są objęte mniejszymi stawkami. Stawki te to obecnie 5 i 8 %. Pięcioprocentowy podatek VAT naliczany jest na przykład na artykuły przeznaczone do jedzenia oraz na książki. W każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej obowiązują inne stawki tego podatku. Największe stawki stosowane są na Węgrzech. W lipcu 2015 roku zaszły istotne zmiany w podatku VAT. Na skutek tych zmian dodany został załącznik numer 11 do ustawy o VAT. Dodany załącznik numer 11 do ustawy o VAT obejmuje wykaz towarów, które zdecydowano się objąć odwrotnym mechanizmem obciążenia w podatku VAT. Na liście tej znalazł się na przykład sprzęt elektroniczny (Cena biznesu). Od 1 lipca 2015 roku nabywcy laptopów, telefonów, notebooków, tabletów oraz konsol do gier powinni poinformować o przeprowadzonych transakcjach.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved