Rok w rok każdy z nas wytwarza kilka tysięcy kilogramów śmieci. W dzisiejszych czasach segregowanie odpadów jest powinnością każdego obywatela. Istotne jest, by gospodarować materiałami z głową i zmniejszać ilość produkowanych odpadów.

segregacja śmieci
Autor: Adele Prince
Źródło: http://www.flickr.com
Kłopotliwe odpady

Gospodarowanie odpadami to nie jednie segregowanie, ale też wykorzystywanie odpadów do tworzenia nowych produktów. Istnieją niestety takie odpady, z którymi nie za wiele da się zrobić. Są to przykładowo odpady przemysłowe. Pyły, zanieczyszczone materiały, często olejami bądź smarami niełatwo powtórnie wykorzystać. Tego typu odpady głównie są składowane na składowiskach, tak, żeby nie szkodziły środowisku. Takie miejsce musi być prawidłowo skonstruowane, żeby zapobiec szkodliwym dla środowiska odciekom do wód gruntowych i ziemi. odpady (polecamy więcej na tej stronie), które w jakiś sposób mogą negatywnie działać na środowisko, przykładowo oleje, przeterminowane leki, materiały promieniotwórcze, są definiowane, jako odpady niebezpieczne. Nie mogą być wyrzucane do zwykłych pojemników na śmieci, gdyż mogłyby zanieczyścić inne odpady na przykład takie, które są przeznaczone do tworzenia kompostu.

powtórne wykorzystanie materiałów

Oprócz śmieci produkowanych przez przemysł jest jeszcze mnóstwo innych rodzajów odpadów. Odpady (więcej na tej stronie) z naszego domu mogą być tak samo szkodliwe dla środowiska, dlatego ważna jest ich segregacja. Burząc budynki powstaje duża ilość odpadów budowlanych na przykład gruz czy złom. Odbiór gruzu z terenu budowy może następować przez odpowiednią firmę . Taki odpad używany jest potem do utwardzania nawierzchni lub przy wykonywaniu fundamentów nowych budynków. Odpady organiczne i zielone można później wykorzystać do produkcji kompostu. W takim przypadku muszą być utrzymane odpowiednie warunki na składowisku, aby kompost posiadał określone właściwości i jak najlepiej wykonywał swoje zadanie w postaci nawozu dla roślin. Odpady ze sztucznych tworzyw nierzadko są granulowane i potem używane do wytwarzania paliwa stosowanego w zakładach cementowych.

kosze na śmieci
Autor: Matthias Buchmeier
Źródło: http://www.flickr.com
Troszcząc się o środowisko warto przejąć się sprawą odpadów i ograniczyć ich ilość czy też wykorzystywać dużą część z nich. Odpowiednie gospodarowanie odpadami to nie jedynie sprzątanie terenów z zalegających śmieci, ale także troszczenie się o warunki, w których mieszkamy.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved