Koncepcja na własny interes to nie tylko znalezienie tzw. niszy, to także zbudowanie strategii wejścia na rynek i przygotowanie do utrzymania się na nim. Przed startem, trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań, m.in.: jakie trzeba będzie ponosić wydatki firmowe i jak je należy rozliczać? Składki ZUS przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność na własny rachunek mogą płacić według reguł preferencyjnych.

Właściciele firmy mają ten przywilej przez 24 miesiące, opłacając w tym okresie składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe o kilkaset złotych niższe niż płatnik, który funkcjonuje na rynku dłużej. W czasie tych pierwszych uprzywilejowanych 24 miesięcy, właściciele firm nie opłacają także składki na Fundusz Pracy. Z kolei składka zdrowotna jest dla każdego taka sama – dla nikogo nie ma żadnych przywilejów. Czytaj .

Pieniądze
Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com

Z reguły, nie od razu właściciele nowo utworzonych firm, chcą działać z pracownikiem (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-czy-2-dni-opieki-na-dziecko-sa-uzaleznione-od-wykorzystanego-urlopu-wypoczynkowego). Przeważnie, na początku działalności starczają własne ręce do pracy. Ale w miarę upływu czasu okazuje się, że to zbyt mało . Im prężniej przedsiębiorstwo zwiększa obszar funkcjonowania, inwestuje i przybywa jej spraw do załatwienia, tym prędzej kiełkuje inicjatywa zatrudnienia pracownika a nawet kilku pracowników.

Dodatkowa osoba w firmie to pewne koszty. Do stałych wydatków związanych z przyjęciem do pracy dodatkowych osób, z którymi muszą liczyć się właściciele firm, zaliczyć trzeba głównie wypłaty wynagrodzeń dla zatrudnionych. Reguła jest taka, że składki ZUS pracodawcy potrącają z poborów, mniej więcej po połowie. Jedną część odprowadzanych ZUS-owi składek – w tym na przyszłe świadczenie emerytalne, opłaca pracownik ze swojego wynagrodzenia a druga połowa obciąża kasę pracodawcy.

Pracodawca, jako płatnik składek ZUS, jest obciążony składkami emerytalnymi, rentowymi i wypadkowymi, składkami na Fundusz Pracy oraz składkami na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Praktycznie panuje jedna podstawowa zasada – że koszty (www.ehsbiznespartner.pl/redukcja-kosztow/) działalności gospodarczej, są to wszystkie wydatki, które ponoszone są w związku z jej funkcjonowaniem. Koszty mają służyć uzyskaniu przychodów. Nie znaczy to wcale, że gdy właściciel firmy nie wypracuje dochodu, a będzie miał np. stratę, to wydatków, które poniesie z myślą o zysku, nie będzie mógł potraktować jako koszt firmy.

Bardzo często jest właśnie tak, że na rezultaty pewnych działań należy poczekać, najpierw ponosząc koszty, które mają przynieść owoce w przyszłości. Na wydatki w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, składają się zakupy surowców, maszyn, usług niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, pobory dla zatrudnionych w firmie osób, opłaty za energię elektryczną i wiele innych nakładów potrzebnych do osiągnięcia zarobków.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved