Dokształcaniem można nazwać każdą formę edukowania pracownika, której ideą jest podwyższenie poziomu jego umiejętności niezbędnych do realizowania zadań na jego obecnym, bądź też przyszłym stanowisku pracy. Wiele etapów związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedur przetargowych, do tego okresowo zmieniające się artykuły oraz zmieniające się orzecznictwa KIO, wymaga systematycznego pogłębiania i uaktualniania zdobytej wiedzy.

Czasem, nawet mimo posiadanego już doświadczenia – potrzebne okazuje się uporządkowanie zgłębianego latami zasobu wiedzy. Rynek firm szkoleniowych dostrzega w tym temacie swoją szansę. Wystarczy wpisać w Internecie frazę – trenerze (zobacz pełna treść) z zamowień publicznych, a można zostać prawie, że zasypanym propozycjami kursów.
kancelaria prawna
Autor: Nacho
Źródło: http://www.flickr.com

Tematyka kursów dopasowana jest do różnorodnych zapotrzebowań zarówno podmiotów zamawiającego , jak i wykonawców. Podczas kursów, oprócz przekazywania wiedzy z zakresu prawa, przytaczane są rodzaje nieprawidłowości dopuszczanych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz drogowskazy dobrych praktyk i rozwiązań, ułatwiających bezbłędne i skuteczne przeprowadzanie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Sporo firm przeprowadza szkolenia (polecamy zarządzanie sobą w czasie) od wielu lat. Należy zaznaczyć, że firmy te są bardzo elastyczne, ukierunkowane na rozwój określonych umiejętności, zdolne do oferowania kursów w ramach takich zagadnień, na które, rynek wysuwa aktualnie zapotrzebowanie.

Dobrze zorganizowane szkolenia z prawa pracy, których tematyka spełnia wymagania pracowników, wpływają na podwyższenie poziomu ich kompetencji. W sytuacji szkolenia z prawa pracy, w szczególności nacisk położony zostaje na doskonalenie odpowiedniego przeprowadzania rozmów wstępnych, zatrudnień pracowników na stanowisku pracy, ocena ich pracy, w tym przegląd umiejętności premiowania i karania pracowników. Szkolenia obejmują tematy procedur rozwiązywania umów o pracę. Tematy kursów obejmują tematy związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy. Obejmują tematy związane z przywilejami i powinnościami osób zarządzających a dotyczących dyskryminacji, mobbingu. A także zagadnienia związane z dyscypliną w stosunkach pracy oraz tematy związane z czasem pracy, urlopami wypoczynkowymi itp.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved