Dla kogo formularz PIT 36? Formularz PIT 36 kierowany jest do tych podatników, którzy w roku podatkowym 2014 prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy użyciu skali podatkowej. Mieści ona dodatkowo działy specjalne wytwórczości rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych przy użyciu skali podatkowej. Osiągane profity pochodzić mogą również z dzierżawy.

pit program

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
Dla kogo blankiet PIT 37? Najpopularniejszym drukiem jest PIT 37, formularz wypełniany przez ogromne rzesze pracowników polskich firm oraz rencistów i emerytów.

Czy wiesz, że więcej znajdziesz w treści (www.adwokatchojka.pl/porady-prawne-online-przez-telefon.html)? To oczywiście pokrewna tematyka, więc z pewnością także żywo Cię zaabsorbuje!

Udokumentowane dochody pochodzić mogą jedynie ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których płatnicy brali przedpłaty na podatek dochodowy. Idzie więc o: wynagrodzenia ze stosunku pracy, renty czy emerytury krajowe, świadczenia przedemerytalne, umowy zlecenia. W zeznaniu podatnik wykazuje przychody z wybranych źródeł, wybierając opcję sposobu rozliczenia: indywidualnie, wespół z małżonkiem, czy w sposób założony dla osób samotnie wychowujących pociechy. Deklaracja ta nie jest dla Ciebie, jeżeli rozliczasz pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne wytwórczości rolniczej. W nich sam jesteś odpowiedzialny za obliczenie i zapłatę należnego podatku dochodowego.

Gdy osiągasz dochody opodatkowane według skali zarówno za pośrednictwem płatnika (np. umowa o pracę), jak i bez pośrednictwa płatnika (zobacz tu). Dołączenie dochodów małoletnich. Deklaracja tyczy się osób, które do własnych dochodów nie doliczają przychodów małoletnich dzieci. Doliczenie może następować zarówno przy opodatkowaniu indywidualnym, przy łącznym rozliczeniu, jak również rozliczeniu jako osoba w pojedynkę wychowująca pociechy.

Szukasz uzupełniających materiałów na omawiany tutaj temat? To nie problem, zwyczajnie wejdź dalej firma wyburzeniowa a przekonasz się, że to było niezwykle łatwe.

Doliczać nie możemy jednakże przychodów małoletnich z pracy, stypendiów jak też dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Wówczas w dalszym ciągu możesz się opodatkować w PIT 37, a małoletni złoży własną deklarację, którą podpisać powinien jego rodziciel ewentualnie opiekun.

Dla kogo druk PIT 38? PIT 38 przeznaczony jest dla osób, jakie w 2014 roku otrzymały przychody z kapitałów finansowych czy z udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Rozliczają się za pomocą tego druku także ci, którzy wznieśli wkłady w spółdzielniach w zamian za udział niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo czy jego zorganizowana część.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved