Co do dewizy każda osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, wówczas, gdy jest to pojedynczy tytuł do ubezpieczeń, zobowiązana jest do płacenia czegoś, co określamy „aktualne składki ZUS”. W związku z tym, razem z zapoczątkowaniem realizowania działalności, młody przedsiębiorca podlega rzetelnemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu i również wypadkowemu, natomiast chronienie chorobowe jest ochotnicze.

Pieniądze

Autor: Global Panorama
Źródło: http://www.flickr.com
Jednostki rozpoczynające przewodzenie działalności gospodarczej mają upoważnienie do opłacania, przez period dwóch lat od dnia poczęcia przewodzenia działalności gospodarczej, zniżonych składek na ubezpieczenie społeczne. Opłacając najniższe względne podatek (czytaj też aktualne składki zus) , potrzeba pamiętać o tym, że też w przyszłości otrzymywane usługi z tego tytułu będą zaliczać się do najniższych. Składki ZUS dla rozpoczynających działalność nie posiadają bonifikaty w wypadku przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności oznaczają te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, które świadczyli przez dwa lata przed dniem zainicjowania tej działalności.

Z ulgi natomiast mogą skorzystać ci, jakich wcześniej zespolił z byłym pracodawcą podejście pracy, ale w przeszłym i istniejącym roku skarbowym nie byli pracobiorcami jego przedsiębiorstwa. Do tego osoby, które chcą wykorzystać z preferencyjnego rozmiaru składek, muszą zadeklarować, że 60 miesięcy przed dniem poczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie przewodziły odmiennej pozarolniczej aktywności gospodarczej. zus (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych-dostepne-stawki-ryczaltu)

Jednostka ludzka prowadząca działalność ekonomiczną, aktualne składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i lecznicze wykazuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, która powinna być złożona do 10. dnia obowiązującego miesiąca za miesiąc ówczesny.

Każdy młody przedsiębiorca ma obowiązek jak najprędzej przyswoić sobie informacje związane ze składkami ZUS, albowiem niezgłoszenie się do ZUS wabi za sobą ustalone konsekwencje (wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jest dostępny w sieci) – . Trzeba pamiętać o tym, iż zabezpieczenia obywatelskie, wypadkowe i medyczne są obowiązkowe i wypada cyklicznie opłacać składki na nie. Więcej na .

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2022 Manate eCenter. All Rights Reserved