Kierowanie procesem produkcji w dużej firmie to ogromnie trudna profesja. Kierownik musi podołać wielu wyzwaniom, odpowiadać na bieżące przeciwności nieomal bezzwłocznie. Kierownik winien również przewidzieć prawdopodobne kłopoty i starać się im zapobiegać. Żeby to było możliwe nieodzowna jest mu odpowiednia wiedza. Manager nadzorujący procesy wytwórczości musi dążyć do usprawnienia działań. Metodą na to mogą być szkolenia Lean.

szkolenie dla kadry menedżerskiej
Autor: University of Salford Press Office
Źródło: http://www.flickr.com
Strategia owa polega na tym, aby w procesie produkcji skupić się na wykluczeniu obszarów, gdzie ma miejsce marnowanie zasobów przedsiębiorstwa. Natomiast managerowie którzy preferują matematykę, do usprawnienia procesów fabrykacji mogą wykorzystać metody matematyczne wyrażone w metodzie Six Sigma, (oznacza to że dzięki analizie matematycznej w procesie technologicznym możemy dopuścić najwyżej sześć odchyleń od przewidzianego wzorca). Metoda ta składa się z kilku poziomów wtajemniczenia – najwyższym poziomem jest szkolenia (polecamy szkolenia sprzedażowe) six sigma. Szkolenie to przeznaczone jest dla liderów zespołu.

Podyplomowe studia z zakresu w/w umiejętności zestawiać winny elementy klasycznych studiów – zatem zawierać powinny wykłady jak też ćwiczenia wraz z nauką przez praktykę – a więc naukę akademicką uzupełniać winny rozmaitego typu warsztaty i symulacyjne gry. Wskazane są również przedsięwzięcia optymalizacyjne w praktyce – a więc wizyty w przedsiębiorstwach. Odbiorcami szkolenia (polecamy szkolenia outdoor) Six Sigma mogą być: osoby zarządzające przedsiębiorstwami lub wytwórczością, specjaliści ds. jakości, trenerzy, absolwenci studiów mgr/inż/lic. Autor

Szkolenie dla firmy
Autor: Wheeler Cowperthwaite
Źródło: http://www.flickr.com
Celem takich studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy, jak także kształtowanie postaw oraz umiejętności pomocnych w powszedniej pracy. Program studiów mieści z reguły bloki tematyczne mające związek z najbardziej popularnymi koncepcjami zarządzania: szkolenia lean manufacturing jak też Six Sigma szkolenia.

Studia kierowane są do pracowników, którzy pragną nie tylko poznać ogół problemów związanych z kierunkiem studiów na poziomie teoretycznym, ale także – poprzez poszerzone treningi warsztatowe i symulacyjne gry a także wizyty w zakładach fabrycznych – w praktyce wykorzystać nabytą wiedzę. Finalnie absolwenci otrzymują odpowiednie świadectwa poświadczające sfinalizowanie szkolenia Six Sigma.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 Manate eCenter. All Rights Reserved