Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyrządziło projekt nowelizacji, który ma zawierać transformacji dotyczące umowy o pracę zawartej na okres tymczasowy. Podpisywanie umowy na próbę jest przydatne przede wszystkim dla pracodawcy, który ma możliwość zweryfikować użyteczność pretendenta do późniejszej profesji, lecz również dla pracownika. On również będzie miał możliwość dostrzec, czy pełnione funkcje mu odpowiadają i podjąć decyzję, czy chce być zatrudniony właśnie w owej firmie. Sprawdzanie pretendenta na pracownika nie może trwać w nieskończoność. Taka umowa ma prawo być podpisywana na maksymalnie 3 miesiące. Jeśli pracodawca chce, może ten czas skrócić, ale nie przeciągnąć.

Praca na okres próbny

Autor: Open Knowledge Foundation Deutschland
Źródło: http://www.flickr.com
Dotąd umowa o pracę na okres próbny nie znajdowała się w katalogu umów o pracę, wyłącznie wyznaczała możność zawarcia takiej odmiany stosunku pracy przed nawiązaniem umowy na czas wyznaczony, nieokreślony, albo na czas wykonywania wskazanej pracy. Ta transformacja powoduje, iż umowę na czas próbny trzeba rozważać na równi z innymi gatunkami umów o pracę. Jednocześnie nie nakłada to na pracodawcę obowiązku zawierania w pierwszej kolejności umowy o pracę na okres próbny.

Nie masz ochoty skończyć interesującego zagadnienia na tym wpisie? W takim razie zachęcamy do nowych – kliknij w link (http://studioprinter.pl/czy-reklama-%C5%9Bwietlna-na-budynku-wymaga-pozwolenia.html/) i przenieś się na podobną stronę.

W dalszym ciągu pracodawca i pracownik mają prawo wybrać, która z umów zostanie zawarta. Skutkiem takiej zmiany jest także przekształcenie zapisu dotyczącego wypowiadania umów (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-o-roboty-budowlane-wzor-z-omowieniem), zgodnie z którym każda ze stron będzie uprawniona do rozwiązania jednej z w/w umów o pracę za wypowiedzeniem.

Podejmując posadę w przedsiębiorstwie, podpisujemy rozmaite umowy, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, o dzieło. Większa część ludzi ma świadomość, że z dniem podpisania umowy o pracę, chlebodawca powinien rozpocząć rozliczać i odprowadzać składki ZUS . Jednakże mało ludzi wie jakie dosłownie i w jakiej wysokości składki winny być opłacane, a jeszcze mniejsza ilość pracowników ma świadomość, że są sytuacje, w których nawet umowa o dzieło powoduje obowiązki finansowe wobec ZUS. Składki obowiązkowe, które chlebodawca musi odprowadzać w imieniu pracowników, to składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ZUS składka zdrowotna . Ich wysokość obliczana jest na podstawie pensji brutto i jest opłacana w części przez pracodawcę, a w części przez pracownika. Składki wyliczane są na bazie współczynników.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved