Szukanie pracy to na pewno spory stres, w szczególności wtedy, gdy rynek nie przelewa się w ofertach. Nie posiadanie pracy jest powodem do frustracji, gdyż nie zapewnia nam środków na utrzymanie i zaspokajanie najważniejszych potrzeb. Na rynku pracy panuje duża konkurencja. Kandydaci muszą dawać z siebie coraz więcej, aczkolwiek wciąż standardem pozostaje posiadanie dużych kompetencji miękkich.

Umiejętności miękkie? – przeciętnemu Kowalskiemu, nieobeznanemu w terminologii zarządzania zasobami ludzkimi niewiele te pojęcia mówią. Tymczasem pod tym tajemniczym wyrażeniem kryją się podstawowe umiejętności takie jak komunikatywność, kreatywność czy umiejętność pracy w zespole. Obok nich pojawiają się kompetencje (rekomendujemy pakiet szkoleniowy: efektywna komunikacja szkolenie) twarde, a więc takie, które osiągnęliśmy w toku różnego typu kursów czy szkoleń (np. umiejętność jazdy samochodem czy znajomość języków obcych). Zarówno jedne, jak i drugie są bardzo ważne i powinny być należycie podkreślone w CV. Jednak jak się za to wziąć?

Wskazówki o CV możemy wyszukać bez problemu chociażby w sieci, na różnych portalach o tematyce związanej z pracą, np. . Jednak mimo szerokiej dostępności i to w wielu przypadkach za darmo, wiele osób nie korzysta z tego rodzaju wskazówki, twierdząc, że nie ma ono istotnego znaczenia w trakcie starania się o pracę.

praca

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com

Tymczasem odpowiednio i fachowo skonstruowane CV to wręcz priorytet, do tego, byśmy mogli mieć interesującą posadę na którą aplikujemy. Podobnie sprawa wygląda z przygotowaniem się do rozmowy kwalifikacyjnej, która czeka każdego kandydata szukającego pracy. W większość zazwyczaj idziemy na nią spięci, co nierzadko paraliżuje nas i może przeszkodzić w trakcie rozmowy.

Tymczasem, jeśli przeanalizujemy możliwe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej i przygotujemy na nie odpowiedzi zanim udamy się na standardową rozmowę, możemy z większą śmiałością wyruszać na tego rodzaju spotkania. Artykuł z poradami na ! Im bardziej zatroszczymy się o nasze CV i im lepiej przygotujemy się na potencjalne rozmowy rekrutacyjne, tym mniej stresująco może odbywać się proces zdobywania przez nas pracy. Pamiętajmy także, by nie poddawać się łatwo i nie załamywać się, jeżeli dotychczasowe poszukiwania nie dają żadnych rezultatów. Ma to nas zmotywować bowiem do dalszego działania.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2022 Manate eCenter. All Rights Reserved