Tłumacz zaprzysiężony to osoba, która specjalizuje się w przekładzie dokumentów procesowych, oficjalnych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych duplikatów takich zaświadczeń, również może certyfikować tłumaczenia i odpisy zrealizowane przez inne osoby.

tłumaczenia

Autor: Chuck Hagel
Źródło: http://www.flickr.com
Tłumaczenia przysięgłe realizuje się na rzecz osób prywatnych, a także na potrzeby organów państwowych. Tłumacz zaprzysiężony zamieszcza w swym tłumaczeniu uwagę, czy zostało ono zrealizowane na podstawie autentycznego dokumentu, bądź duplikatów. Interpretacje utworzone na podłożu kopii są ważne, ale niektóre urzędy mogą wymagać, aby opisane im tłumaczenie było wykonane na podstawie prawdziwego pisma.

Powiązane artykuły: certyfikowania przekładów, także poświadczania duplikatów pism, tłumacz przysięgły użytkuje pieczęci, obejmującej w otoku jego imię i nazwisko, także wskazanie języka, w zakresie którego ma upoważnienia, a w środku lokalizację na liście tłumaczy przysięgłych. Tłumaczenia przysięgłe muszą mieścić pozycję, pod którą tłumaczenie, albo odpis są zanotowane w repertorium oraz trzeba określić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z przekładu, odpisu lub kopii.

Jeżeli tłumaczenie stworzono z odpisu, albo tłumaczenia, należy ponadto stwierdzić, czy odpis lub przekład są potwierdzone i podać w takim przypadku podmiot uwierzytelniający. Tłumacz przysięgły przeprowadza również tłumaczenia ustne, a oprócz tego potwierdza i poświadcza przekłady z języka obcego na język polski, czy też z języka polskiego na język obcy sporządzone przez inną osobę. Przygotowuje

tłumaczenie

również poświadczone duplikaty pisma w języku obcym, a również analizuje i certyfikuje odpisy pisma w języku obcym wykonane przez inną osobę.

Tłumacz przysięgły ma prawo (adwokat anna szirch) stworzyć także potwierdzenia gotowego tłumaczenia angielski. Sprawdza wtedy niezwykle szczegółowo poprawność tłumaczenia, a następnie certyfikuje swoim podpisem i pieczęcią jego zgodność z oryginałem – polecam przeczytać.

Tłumacz przysięgły zarejestrowany w Polsce ma prawo wykonać interpretacje uprawomocnione jedynie z języka obcego na język polski, albo z język polskiego na język obcy. Nie może utworzyć przekładu wprost z języka obcego na obcy.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2022 Manate eCenter. All Rights Reserved