Z definicji zawartych w ustawie o rachunkowości, jak też z postaci obowiązującego wzoru bilansu wynika, że należy tworzyć rezerwę, na prawnie wiążące zobowiązania, do dokonywania świadczeń na rzecz pracowników. Jednym z elementów polityki rachunkowości jest właściwa wycena, a następnie utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze. Należą do nich na przykład odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe czy różnego rodzaju inne gratyfikacje dla pracowników.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa, przyszłe zobowiązania. Rezerwy takie, tworzy się w ciężar kosztów podstawowej działalności jednostki. Do świadczeń pracowniczych, na które w praktyce najczęściej tworzone są rezerwy, należą: świadczenia po okresie zatrudnienia. Świadczenia pracownicze, które są należne po zakończeniu zatrudnienia to na przykład rezerwy emerytalne (sprawdź to)
kliknij tu
Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com

i inne świadczenia emerytalne: ubezpieczenia na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia. Tworzenie rezerw na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe, jest zależne od stażu pracy. Prawo do tych świadczeń nabywają pracownicy przez cały okres ich zatrudnienia w jednostce. Rodzi to zobowiązanie jednostki w stosunku do pracowników w przyszłości.

Jednostka może zastosować uproszczenie w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości na podstawie art.

Jeśli istnieją jakieś nurtujące Cię pytania na prezentowany temat, to kliknij na oryginalne www (http://trenerzy.pl/szkolenia-menedzerskie/), ono na pewno Cię zainteresuje.

4 ust. 4 ustawy o rachunkowości i nie tworzyć rezerw na ww. świadczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy. Z poleceń zawartych w normie prawnej o rachunkowości, jak też z unormowań obowiązującego wzoru rozliczenia wynika, że należy uruchomić zasób, na prawnie wiążące przyrzeczenia, do wypłacania zobowiązań na rzecz zatrudnionych.

Właściwym składnikiem założeń rachuby jest właściwe wyliczenie, a potem wprowadzenie rezerwy na świadczenia pracownicze. Są to na przykład odprawy emerytalne, premiejubileuszowe lub też wielorakiego gatunku inne nagrody dla pracowników. Zasoby, tworzy na mocne lub o ogromnym stopniu prawdopodobieństwa, przyszłepowinności. Rezerwy takie, uruchamia się w ciężar kosztów podstawowej działalności korporacji.

Do zobowiązań pracowniczych, na które faktycznie najczęściej tworzone zapasy, należą: zobowiązania po okresie zatrudnienia – świadczenia pracownicze które są należne po wypowiedzeniu zatrudnienia na przykład emerytury i inne świadczenia emerytalne, gwarancje na życie po wypowiedzeniu wynagrodzenia oraz ochrona zdrowia po wygaśnięciu porozumienia.Wprowadzanie zapasów na kompensaty emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe, zależy od stażu pracy.

Prawo do tych zobowiązań otrzymują pracownicy (Rozglądasz się za dobrą pracą? Rzuć okiem na stanowiska: workservice praca logistyk białystok) przez cały okres ich pracy w firmie. Rodzi to świadczenie jednostki w stosunku do zatrudnionych w czasie przyszłym. Korporacja może zastosować skrót myślowy wobec powziętych zasad rachuby na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości i nie wprowadzać rezerw na wyżej wymienione zobowiązania, jeśli nie wywiera to i nie ma to istotnieniekorzystnego wpływu, na rzetelne i oczywiste odzwierciedlenie sytuacji materialnej funduszu oraz rezultat materialny.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved