Podejmując współpracę z władzami samorządowymi, musimy pogodzić się z obowiązkiem uzyskania specjalnych zabezpieczeń kontraktu, a także z wieloma innymi wymogami formalnymi. Aby nie zagubić się w ogromie papierów, dobrze jest zaczerpnąć profesjonalnej porady.

Unia Europejska
Dopóki nie rozpoczynamy współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, nie jesteśmy świadomi, jak wiele formalności należy dopilnować, żeby realizacja kontraktu była zgodna z ustawą. A jest to bardzo ważne, szczególnie w sytuacji, gdy jednym z naszych działań jest pozyskiwanie dotacji unijnych.

Nie czekaj – jeżeli masz ochotę przestudiować dalsze wpisy (https://kancelaria-adwokat.biz/) na ten niezwykle interesujący temat, to wejdź w link poniżej i przeloguj się do nowego wpisu.

Władze samorządowe mają prawnie zagwarantowane, iż podpisując z nimi kontrakt, zobowiązujemy się wprowadzić zabezpieczenie kontraktu. Chodzi o to, że pewna ustalona suma przekazywana jest zlecającemu.

Środki te zostają zamrożone na czas zrealizowania inwestycji. Ich część jest zwracana, jeśli podczas odbioru stwierdzone zostanie, że inwestycja nie posiada usterek, natomiast pozostała suma zatrzymywana jest na pokrycie kosztów usunięcia usterek, mogących się ujawnić w późniejszym terminie. Każdorazowo wprowadzenie lub odzyskanie kwoty wymaga wypełnienia odpowiednich papierów, dlatego wygodnie jest zatrudnić firmę, której zadaniem będzie obsługa kontraktu, pojmowana jako dopilnowanie, by wszystkie formalności zostały dopełnione.

Przedsiębiorca nie musi mieć własnych środków pieniężnych, by wziąć udział w przetargu publicznym. Jeśli nie stać nas na uiszczenie wadium, dostępne są dwa rozwiązania: jednym jest pozyskiwanie dotacji unijnych, drugim kredytami (zobacz pożyczki pod zastaw działki rolnej) w banku.

Każde z rozwiązań posiada swoje dobre i złe strony. Jeśli współpracujemy z firmą, której rolą jest obsługa kontraktu, możemy zasięgnąć porady na temat tego, jaki sposób finansowania inwestycji będzie dla nas optymalny. Taka firma niewątpliwie udzieli nam również wsparcia w załatwieniu wymaganych formalności i chodzi nie tylko o zabezpieczenie kontraktu, lecz również o wszystkie inne potrzebne dokumenty.

Takie profesjonalne doradztwo to nie tylko pewność, że nasz brak wiedzy nie doprowadzi do powstania problemów natury prawnej, ale i oszczędność, można bowiem ominąć część procesów formalnych, za które w normalnych okolicznościach trzeba wnieść opłaty operacyjne.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2022 Manate eCenter. All Rights Reserved