W artykule zawarte są przydatne porady dla osób które pracują. Po przeczytaniu tekstu czytelnik dowie się jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, jakie jest minimalne wynagrodzenie 2015 oraz jak wykreować wzór umowy sprzedaży kupna samochodu. Dla osób pracujących niezwykle istotne są takie sprawy jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe czy ile wynosi minimalne wynagrodzenie 2015. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, uprawnia pracownika w czasie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą do wynagrodzenia tudzież zasiłku chorobowego. Okres wypłaty tych świadczeń jest limitowany i należy je ustalać według określonych zasad.

oszczędzanie pieniędzy

Autor: 401(K) 2012
Źródło: http://www.flickr.com

Wynagrodzenie w czasie choroby wypłaca pracodawca przez okres określony w Kodeksie pracy . Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, która trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku, pracownik zachowuje prawo radca prawny piotrków do 80% wynagrodzenia. Wypłata wynagrodzenia chorobowego dokonuje się za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Wynagrodzenie to nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie posiada prawa do zasiłku chorobowego. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów. Według opublikowanego aktu prawnego, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 roku wynosi 1750 złotych brutto, a w pierwszym roku pracy to zaledwie 1400 zł .

Umowa sprzedaży czasem nazywana także umową kupna sprzedaży, to umowa wzajemna i zobowiązująca.Na jej podstawie sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy na kupującego i wydania mu tej rzeczy – nabywca zaś zobligowany jest do uiszczenia należności (według ceny sprzedaży) oraz odebrania rzeczy. Umowa sprzedaży zazwyczaj nie potrzebuje jakiejś szczególnej formy – wystarczy pisemna forma zwykła.Jeżeli interesuje Cię umowa kupna sprzedaży samochodu wzór takowej umowy łatwo można znaleźć w Internecie. Jeśli chcemy kupić albo sprzedać auto wystarczy wypełnić oraz wydrukować gotowy wzór umowy kupna sprzedaży, dostępny na stronach internetowych.

Financial Service Support

Źródło: http://www.fss-finanse.pl/

Umowa kupna-sprzedaży musi być przejrzypodatek (czytaj też wzór umowy kupna sprzedaży) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. W umowie musi być zawarty przedmiot sprzedaży, to jest: marka, model, numeru nadwozia, roku wyprodukowania auta oraz cena pojazdu. W umowie konieczne by znalazła się data, dane każdej ze stron – imię i nazwisko, adres zameldowania, NIP, PESEL, seria oraz numer dokumentu tożsamości, informacja kto wydał owe dokumenty – oraz podpisy stron – „kupującego i sprzedającego”.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved