Aktualnie ilość przechowywanych informacji jest niezwykle wysoka. Posiadamy dane w różnych formatach, technologia każdego dnia staje się coraz bardziej popularna, w związku z tym firmy muszą odnajdywać nowe, jak najkorzystniejsze rozwiązania. Takie przedsiębiorstwa, które mogą stworzyć bazę danych bez względu na rodzaj plików, zdecydowanie mają przewagę nad konkurencją.Jednym ze sposobów uporządkowania danych jest zarządzanie ETL.

oprogramowanie dla firmy
Autor: Kirsty Pitkin
Źródło: http://www.flickr.com

Skrót ten oznacza wyodrębnienie (extract), transformację (transform) oraz ładowanie (load). Metoda ta prowadzona jest w kilku etapach. Po pierwsze następuje wyodrębnienie danych z ich źródła, kolejno są one transportowane, tym samym także filtrowane. Ostatnim etapem jest natomiast zapis informacji i zamieszczenie ich w zbiorze. Twierdzi się, że najbardziej pracochłonnym procesem jest pierwszy etap, ponieważ dane (zobacz administrowanie danymi osobowymi) często są pobierane z wielu źródeł, w związku z czym jest to proces ujednolicenia informacji do jednego formatu. Drugi etap z kolei polega na opisaniu przepływu danych, aplikacji danych biznesowych, mapowaniu oraz kalkulacji. Nierzadko informacje nie muszą być zmieniane. Wówczas usuwane są również dane (zobacz deduplikacja), które powtarzają.

Natomiast wspomniany ostatni krok, to znaczy ładowanie, polega na wgraniu danych do obiektów docelowych, które są dostosowane do wymagań prowadzonego projektu. Opisane obiekty to hurtownie danych. Klasyczne hurtownie i procesy ETL są zastępowane przez sposób zarządzania określany jako Big Data. Pozwala to na sprawniejsze zarządzanie danymi. Przede wszystkim można pracować na naprawdę dużej ilości informacji. Pochodzą one z wielu źródeł, natomiast integrowane są w czasie rzeczywistym. Jest to perfekcyjne w monitorowaniu przepływu informacji. Tworzone są również analizy, a na ich podstawie wykonywane są raporty. Zobacz: Datarino.

Dzięki temu systemowi możemy szybciej operować danymi, analizować je i mieć do nich ciągły dostęp. Aktualnie nie trzeba nikogo przekonywać, że ogrom informacji jest wręcz niezmierzony. Codziennie napływają coraz nowsze, w związku z tym konieczny jest dobry system zarządzania. Z jego pomocą mamy możliwość odpowiedniego prowadzenia przedsiębiorstw. Kiedy zastosujemy dobry system będziemy posiadali wzgląd w przepływ informacji w czasie rzeczywistym. Firmy oczekują, aby dane były analizowane i przetwarzane od razu w chwili napłynięcia. Dlatego też wymagania rynku powodują odejście od klasycznym metod, które nie pozwoliłyby na bardzo szybki przepływ i sprawne działanie.

firma
Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com

Programy są ciągle udoskonalane, abyśmy mieli niczym nieograniczany dostęp do potrzebnych danych. Ich napływ jest tak ogromny, że naprawdę wymaga to doskonałego zarządzania danymi. Na szczęście rynek oferuje takie rozwiązania, a my możemy korzystać z uporządkowania.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved