Zaczynając wypowiedź na temat praw autorskich, po pierwsze należy postawić sobie pytanie, co to są prawa autorskie? Ze sformułowaniem tym spotykamy się niejednokrotnie, nie zawsze jednak dokładnie wiemy, co ono znaczy. Przede wszystkim trzeba mieć na względzie że jest to pojęcie prawnicze, jak zawsze więc w powyższym wypadku należy go pojmować nieco specyficznie, czyli zgodnie z rozumieniem prawa. Oznaczają one zatem całość praw, jakie przysługują autorowi danego utworu.

Pracownik
Autor: Petras Gagilas
Źródło: http://www.flickr.com

Istnieje również drugie wyjaśnienie tego pojęcia – w tym wypadku jest to konglomerat norm prawa, jakie wchodzą w skład prawa własności intelektualnej. Wymienione prawa uprawniają autora do decydowania co do swego dzieła jak również do czerpania z niego korzyści materialnych. Uogólniając dzielą się one na prawa (Wiński – ochrona danych osobowych) majątkowe i osobiste. Do tych pierwszych należy na przykład prawo do sygnowania tworu nazwiskiem czy pseudonimem twórcy, czy niezmieniania zawartości dzieła. Prawa majątkowe to monopol do dysponowania dziełem, podlegający dla przykładu na sprzedaży. Jest on limitowany czasowo. Generalnie więc to właśnie oznaczają prawa autorskie. Ochrona wspomnianych praw jest szczególnie istotna.

Jak napisano już poprzednio ochrona praw autorskich (patrz) stanowi szczególnie znaczącą kwestię. Można wręcz powiedzieć, iż jest niezbędnym warunkiem dla rozwoju rodzimej kultury. Wzmacnianie jej zasięgu ma, przynajmniej w zamierzeniach legislatorów prowadzić do świadomego korzystania z różnego typu dzieł. Odnosząc się do opisywanego tematu, trzeba również wspomnieć o tym, że ochrona ta posiada charakter bezwzględny. Znaczy to, że z utworu można korzystać wyłącznie za zgodą twórcy lub innej osoby uprawnionej. Z praktyki wynika jednak, że niestety często w rzeczywistości dochodzi do sytuacji, gdy prawa autorskie są łamane (strona).

pracownicy firmowi
Autor: BrickleyDeLong
Źródło: http://www.flickr.com

Sytuacja taka przykładowo odnosi się do przypadków, gdy dzieła umieszczane są na witrynach internetowych, których zasady działania są niezupełnie legalne. Z pewnością praktycznie każdy mający większą styczność z wiadomościami umieszczonymi w sieci zetknął się z takim zjawiskiem, ponieważ jest ono nagminne. Kiedy likwidowane są znane witryny, na jakich możemy wyszukać niedozwolone zawartości na ich miejsce pojawiają się nowe.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 Manate eCenter. All Rights Reserved