Własność przemysłowa jest to pewny model praw, jaki wynika z prawodawstwa narodowego, regionalnego albo międzynarodowego. Pośród praw wyłącznych, które wkraczają w zakres własności przemysłowej możemy odszukać między innymi patenty, prawo ochronne na znak towarowy albo prawo ochronne na wzór użytkowy.
prawo
Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com

Na dodatek przedmiotem rzeczy, które są ochraniane prawem własności przemysłowej są także znaki handlowe albo fabryczne, nazwa handlowa lub usługi narzędziowe modele oraz rysunki przemysłowe. Do obiektu ochrony własności przemysłowej zalicza się również nieuczciwe praktyki rynkowe. Jeśli chodzi o prawo przemysłowe w Polsce to możemy tu zauważyć bardzo wysokie i niezwykle rozległe zróżnicowanie jeśli chodzi o odróżnienie dóbr niematerialnych, inaczej intelektualnych a także przedmiotów własności przemysłowej.

Jeśli chodzi o prawa autorskie to jest to pojęcie, które definiuje pewne konkretne prawa, które przypadają autorowi konkretnego utworu, jakie wnikają w skład prawa własności intelektualnej. Autor ma więc możność decydowania o swym utworze oraz bez jego zgody nie można w pojedynkę wykorzystywać konkretnego utworu zaś tym bardziej go sobie przywłaszczyć. Gwałcenie praw autorskich jest przewinieniem i zdołają za to grozić znaczne sankcje karne, do których przynależy duża grzywna albo nawet kara pozbawienia wolności.

Należy więc szanować oraz respektować prawa autorskie. Takim prawem autorskim jest w dzisiejszych czasach obejmowane wiele różnych utworów, do których bezsprzecznie przynależą utwory literackie, plastyczne, fotograficzne, lutnicze albo sceniczne, do tego prawami autorskimi są też objęte utwory architektoniczne, audiowizualne lub słowno-muzyczne.
Jeżeli chodzi o prawa autorskie osobiste to wiążą się one głównie z prawem autora do powiązania z danym utworem swojego nazwiska . Prawo to wiecznie jest obowiązujące i nigdy nie wygasa, nie jest możliwe przeniesienie go przykładowo na inną osobę.

Jeżeli chcesz, aby podobne artykuły pozostały Ci w głowie na dłużej, sprawdź witrynę, do której odnośnik jest tu. Znajdziesz w tamtym miejscu bardzo analogiczne informacje.

Jeżeli więc autor nie chce wydawać pod swoim nazwiskiem w celu ochrony swoich danych osobowych może to rzecz jasna uczynić anonimowo czy też pod pseudonimem.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved