Każdemu z nas prawdopodobnie nie raz zdarzyło się o pewnych sprawach zapomnieć. Co jednak gdy zapomnimy o przedłożeniu tak ważnej deklaracji VAT-7 (14)? Dla powtórzenia – złożenie deklaracji VAT-7 wiąże się również z uiszczeniem opłaty z tytułu VAT-7 a więc z podatkiem należnym na rzecz Skarbu Państwa. Nieterminowe złożenie deklaracji a także nieuiszczenie opłaty podatku związane jest z poważnymi konsekwencjami podatkowymi.

Każdy podatnik

vat

Autor: Jeff Djevdet
Źródło: http://www.flickr.com

przymuszony jest do terminowego uiszczania podatku a także składania deklaracji – zawsze do 25 dnia miesiąca – w zależności od deklaracji deklaracje można składać każdego miesiąca lub kwartalnie. Nieterminowe dostarczenie deklaracji VAT (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kupiles-produkt-niezgodny-z-opisem-sprawdz-jakie-masz-prawa)-7 skutkować może odpowiedzialność karną skarbową, która co do zasady będzie łączyła się z nałożeniem kilkusetzłotowej kary grzywny. W przypadku podatnika, który w ogóle nie dostarczył deklaracji przed rozpoczęciem postępowania w tym zakresie, sankcja może stać się znacznie bardziej dotkliwa, przy czym wielkość a także rodzaj kary jest uzależniony od tego, jakiej wysokości jest kwota narażonego na uszczuplenie podatku. Odpowiedzialność karna skarbowa obejmuje jednak wyłącznie podatnika, który czynem naraża należność publicznoprawną na pomniejszenie. Powoduje to faktem że podatnik, który nie przekaże zerowej deklaracji VAT-7 nie powinien z tego tytułu ponieść odpowiedzialności karnej. Niezależnie od sankcji za opóźnienie w złożeniu deklaracji VAT-7, podatnik powinien liczyć się z nieprzychylnymi konsekwencjami przeterminowanej płatności podatku VAT. Bardzo pomocna strona, warto zajrzeć – wFirma.

liczenie podatków

Źródło: pixabay.com

Gdy zobowiązanie podatkowe nie zostanie uiszczone w ustalonym terminie, zamienia się automatycznie w zaległość podatkową, której zapłacenie wymaga dodatkowo uregulowania odsetek podatkowych za zwłokę i kary grzywny.

Odsetki od podatku za zwłokę a także opłaty prolongacyjnej nie nalicza się jednak, jeżeli ich wysokość nie przewyższa kwoty 8,80 zł. Pod tym adresem uzyskasz więcej informacji: wFirma. Poza wymienionymi skutkami w grę wchodzić może także odpowiedzialność karna skarbowa z tytułu opóźnionej zapłaty podatku. Ten rodzaj sankcji dotyczy podatnika, który stale nie opłaca zobowiązań podatkowych. Jeśli chcesz wyliczyć wysokość nałożonych odsetek to proponuję skorzystanie z pomocy gotowego narzędzia jakim jest kalkulator (zobacz wynagrodzenie brutto netto) odsetek podatkowych. Dodatkowe źródło – wFirma. Dzięki kalkulatorowi wyliczenie jest niezwykle szybkie. Aby nikogo nie spotkała taka nieprzyjemna sytuacja z fiskusem. Respektujcie terminów.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2022 Manate eCenter. All Rights Reserved