Za właściwe pakowanie paczki odpowiada zleceniodawca czyli nadawca. Musi on także przekazać ją kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku czy uszkodzenia. System pakowania przesyłek zależy od rodzaju transportowanego przedmiotu lub artykułu.

szafka na dokumenty
Autor: Timm Suess
Źródło: http://www.flickr.com

Aby zagwarantować prawidłową ochronę, trzeba spełnić trzy zasadnicze punkty: łamliwość produktu, otoczenie wysyłki, właściwości opakowania (idź na mój blog na Ciągle rosnące tempo wymiany informacji, wymaga od państwa bardzo silnych pewności ich bezpieczeństwa. Stanowczo pewną asekurację, oprócz informacji niejawnych, ręczy się danym osobowym. Bezpieczeństwo to gwarantują normy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych mogą być zarówno instytucje publiczne, jak i wewnętrzne. W przypadku danych zatrudnionych, administratorem danych w odniesieniu do zbioru zawierającego ich dane (zobacz administrowanie danymi osobowymi) osobowe, będzie zwierzchnik. Akt prawny, prócz postanowień dotyczących praw osób, których personalia są zgromadzone, zabezpieczenia tychże danych i kryteriów ich przetwarzania, mieści rejestr instytucji odpowiedzialnych za ich zabezpieczenie. Jest to przede wszystkim organizacja administracji państwowej – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a także każda struktura porządkowa, niezależnie od jej charakteru, która je syntetyzuje.

Za pilnowanie prawidłowości przetwarzania danych i ich ochronę odpowiedzialne są dwa podmioty: administrator danych osobowych i administrator bezpieczeństwa informacji. Przepisy ustawy znajdują zastosowanie zarówno przy przetwarzaniu danych osobowych w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych, jak też w zbiorach komputerowych. Ustawodawca zobowiązuje, aby każda struktura organizacyjna podjęła wszelkie nieodzowne środki do zapewnienia zabezpieczenia akt osobowych (w najnowszym artykule), bez względu na to, czy ich przetwarzanie odbywa się za pomocą nośników zwyczajowych, czy za pomocą systemu informatycznego. Wskazuje jednocześnie podmioty, które to w danym dziale powinny zabezpieczać prawidłowość, z pozycji przepisów prawa, przebiegu rozpowszechniania danych osobowych.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 Manate eCenter. All Rights Reserved