Podstawowym krokiem który wiąże się z znalezieniem pracy jest zdobycie umowy o pracę. Polega to na przedstawieniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę. Pracownik jest zobowiązany do świadczenia danej pracy w określonym miejscu i czasie, a pracodawca zaświadcza, iż zapłaci za to określone wynagrodzenie.

rozwijaj swoją karierę
Autor: Benjamin Linh VU
Źródło: http://www.flickr.com
Jaką umowę zawrzeć? Teoretycznie zatrudniany może podjąć decyzję,jakiego typu umowę podpisze i odnosi się to do odmiennego momentu otrzymywania pracy, na przykład przez agencje pracy radom (sprawdź tę).Ważnym krokiem związanym z szukaniem pracy jest podpisanie umowy o pracę. Polega to na zaprezentowaniu właściwych oświadczeń woli przez zatrudnianego i zatrudniającego. Osoba zatrudniana jest zobowiązany do świadczenia danej pracy w wyznaczonym miejscu i czasie, a pracodawca zobowiązuje się, iż zapłaci za to umówione wcześniej wynagrodzenie). Tak naprawdę – decyduje o tym pracodawca, a pracownik – wybierz kwatery w Łodzi – niewiele ma w tej kwestii do powiedzenia. Może jednak próbować wynegocjować korzystniejszy dla siebie wariant. Jedną z najpopularniejszych umów jest na okres próbny Najprawdopodobniej taką dokładnie umowę będziesz podpisywał na początek. Może ona poprzedzać każdą inną umowę o pracę. Pracodawcy czerpią z niej najczęściej. Po pierwsze po to, by sprawdzić, czy pracownik będzie się nadawał na stanowisko, na które został przyjęty. Pracownikowi natomiast ma ona służyć do poznania się z obowiązkami i warunkami pracy. Najczęściej tego rodzaju umowę początkowo zaproponuje agencja rekrutacyjna.

Następną jest na czas określony. Jak sama nazwa wskazuje, ma ona wskazany konkretny końcowy termin. Może to być nie tylko konkretna data, ale tezokreślona okoliczność. Przykładowo, Kodeks Pracy uznaje szansę zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa.

Bardzo znaną jest na czas nieokreślony. W tym przypadku znów nazwa streszcza charakter umowy – jest ona pozbawiona terminu,a więc nie posiada konkretnego czasu, przez który obowiązuje. Taka umowa jest dla pracownika najlepsza, bo stabilna,z kolei zatrudniającemu nie jest łatwo ją rozwiązać. Może ją wypowiedziećjedynie w uzasadnionych wypadkach, a i wtedy będzie obowiązywać go wyznaczony w przepisach czas wypowiedzenia jest zależny od stażu pracy u danego pracodawcy, w konkretnej firmie). Ponadto, jeśli pracownik jest członkiem związku zawodowego lub będzie prosił związek o reprezentowanie go, to zatrudniający może złożyć wypowiedzenie dopiero po konsultacji ze związkiem.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved