Każda działalność gospodarcza związana jest z ryzykiem. Może ono mieć różny charakter. W trakcie naszej aktywności może się zdarzyć wiele losowych wydarzeń które mogą wpłynąć na nasz biznes. Częste ryzyko to chociażby zmiany w pogodzie.

klik
Autor: innovate360
Źródło: http://www.flickr.com
Mają one duże znaczenie w firmach, których działalność związana jest z pracą na zewnątrz. Doskonałym przykładem jest tutaj branża budowlana. Takie ryzyko powinno zostać wkalkulowane w działalność przedsiębiorstwa nie tylko na etapie planowania przedsiębiorstwa, ale także w codziennej działalności. Umowa o roboty budowlane winna zawierać takie postanowienia, które będą brały pod uwagę także takie ryzyko, a więc na przykład termin wykonania prac budowlanych powinien być we właściwy sposób obliczony. Najlepiej więc jeśli umowa o roboty budowlane będzie jak najbardziej szczegółowa. Istotnym jej elementem na pewno jest harmonogram robót. Najlepiej by ów plan przedsięwzięć został jasno wyrażony tak, by żadna ze stron nie miała wątpliwości co, gdzie i kiedy ma być zrobione.

Kobieta
Autor: Theater der Künste
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi budowlane z samej swej natury bywają usługami drogimi. Dla inwestora taka usługa to najczęściej całkiem duży wydatek. Niezależnie od tego czy będzie to osoba indywidualna czy też podmiot gospodarczy, będzie się on starał – jeśli będzie to realne – zapłacić mniej. Wziąwszy pod uwagę fakt, że w naszym państwie niezwykle dużo się w ciągu ostaniach lat konstruuje (przykładowo drogi i autostrady) właściwe sformułowanie postanowień umowy może być niezwykle istotne. W przypadku podmiotów administracji publicznej umowa o roboty budowlane może być zawarta tylko w postaci przetargu. Niestety, jak wskazuje praktyka, umowy tego rodzaju bywają niezwykle skomplikowane. Mogą się zatem zdarzać konflikty i potyczki. Zazwyczaj decyzje w dyskusyjnych sprawach podejmują sądy.

Bywa jednak iż jakiś problem prawny jest na tyle powikłany, że sąd (poznaj zakres usług – radca prawny oleśnica) zmuszony jest prosić o opinie prawną. W takich przypadkach wykorzystać można orzeczenie NSA. Orzeczenie ma moc wiążącą tylko w sprawie której bezpośrednio dotyczy, jednakże może być ono wskazówką w orzecznictwie sądów wojewódzkich czy powiatowych. Orzeczenie NSA ma bowiem za zadanie m.in. wspierać sądy powszechne w ich czynnościach oraz spełniać rolę informacyjną.
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved