Tak naprawdę, znaki towarowe pokazują się na rynku co dzień, a konkretniej, wtedy kiedy powstaje nowe przedsiębiorstwo. Stają się jego kosztownym elementem majątkowym, a także podstawowym elementem do reklamy wytworzonych maszyn lub świadczonych usług. Rejestrując znaki towarowe mamy pewność, że nikt inny nie będzie czerpał z nich pożytków majątkowych, jak również naruszał omawianych znaków.

Microsoft store
Autor: Wagner Tamanaha
Źródło: http://www.flickr.com
Za rejestrację danego znaku odpowiadają np. rzecznicy patentowi Kraków. Zważywszy na to, iż jest to spore miasto, a spółki powstają jedna za drugą, zgłoszeń jest mnóstwo. Zgłoszenie można przesłać elektronicznie czy też złożyć osobiście. Wpisując w wyszukiwarkę Internetową hasło znak (polecamy strona tutaj) towarowy rejestracja, z łatwością znajdziemy stronę Urzędu Patentowego RP, gdzie dokonuje się zgłoszeń. Rzecznicy patentowi Kraków przyjmą zgłoszenie za dokonane, jeśli zawiera co najmniej: dane zgłaszającego, określenie znaku towarowego, listę towarów, dla których symbol będzie przeznaczony. Kiedy po odszukaniu hasła ochrony (polecamy www) towarowy rejestracja, wejdziemy na stosowną stronę, poradnik krok po kroku doprowadzi nas do celu. Symbolem towarowym może być: rysunek, słowo, mieszanka kolorystyczna, nuta, sygnał audio, forma przestrzenna, ale tylko wtedy, gdy w swej treści nie zawierają symboli Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw, a także ich nazwy oraz skrótów. Symboli będące używane jako religijne, patriotyczne, kulturowe, podobnie jak imion i nazwisk. Głównym celem prawa własności przemysłowej w sprawie znaków towarowych jest ustrzeżenie przed nieporozumieniami i oszustwami w kwestii pochodzenia oraz jakości wyrobów. Znaki towarowe są chronione, kiedy prawo zezwala właścicielowi zatrzymywać konkurencję przed popełnianiem nieautoryzowanego wykorzystania znaku handlowego, poprzez używanie zwodniczo podobnych znaków i etykiet.

odnośnik
Autor: Andrew Feinberg
Źródło: http://www.flickr.com
Czas utrzymywania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od czasu zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo może być na wniosek przedłużone dla wszystkich lub części towarów, na kolejne okresy dziesięcioletnie. Jest to niesłychanie ważny element promocyjny każdej marki czy przedsiębiorstwa. Ważne jest zatem, aby zabezpieczyć go przed niepożądanym działaniem osób trzecich. Polecamy artykuł: .
 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2021 Manate eCenter. All Rights Reserved